Privacyverklaring Begeleidingspraktijk Top Talent

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mireille Witte-de Klepper, eigenaresse van Begeleidingspraktijk Top Talent, gevestigd aan Hoofdpoortplantsoen 17, 3252 CP Goedereede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 69031746, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Begeleidingspraktijk Top Talent kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de dienst(en) van Begeleidingspraktijk Top Talent. Begeleidingspraktijk Top Talent kan ook persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Begeleidingspraktijk Top Talent verstrekt, of omdat u zelf persoonsgegevens verstrekt via Facebook Messenger, WhatsApp en/of per e-mail.

 

Begeleidingspraktijk Top Talent kan o.a. de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)

- E-mailadres

- Dienst(en)


Waarom Begeleidingspraktijk Top Talent gegevens nodig heeft
Begeleidingspraktijk Top Talent verwerkt uw persoonsgegevens om o.a. telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Begeleidingspraktijk Top Talent kan uw persoonsgegevens ook verwerken om diensten aan u te leveren, om te kunnen communiceren over het verloop van de dienst(en), u eventueel te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten en/of voor het afhandelen van betalingen. Het is mogelijk dat Begeleidingspraktijk Top Talent in een e-mail, (telefonisch) gesprek, intake, of bij het aangaan van een dienst meer (persoons)gegevens vraagt om de juiste begeleiding/dienst(en) te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een digitaal en/of papieren dossier. Uw persoonsgegevens verdwijnen uit het systeem van Begeleidingspraktijk Top Talent als u daarom verzoekt, of wanneer uw na de intake besluit geen gebruik te willen maken van de dienst(en) van Begeleidingspraktijk Top Talent.

  

Hoe lang Begeleidingspraktijk Top Talent gegevens bewaart
Begeleidingspraktijk Top Talent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Begeleidingspraktijk Top Talent houdt zich aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.


Delen met anderen
Begeleidingspraktijk Top Talent verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Begeleidingspraktijk Top Talent zal voor het delen / opvragen van informatie aan derden schriftelijk uw toestemming vragen. Alles wat via WhatsApp of Facebook Messenger besproken wordt tussen u en Begeleidingspraktijk Top Talent blijft daar en wordt beschermd door de privacyovereenkomsten waar gebruikers van die diensten toestemming voor hebben gegeven bij het aangaan van deze internetdiensten.

 

In kaart brengen websitebezoek
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Begeleidingspraktijk Top Talent, sluit Begeleidingspraktijk Top Talent een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Op de website van Begeleidingspraktijk Top Talent worden de eigen statistieken van Jimdo gebruikt. Uit de statistieken kan worden geconcludeerd waar de bezoekers vandaan komen (alleen de bron wordt weergeven, geen persoonlijke gegevens). Hoe vaak de pagina’s bekeken zijn in de afgelopen periode (30 dagen, afgelopen 7 dagen en gisteren) en door hoeveel bezoekers. Of hoe vaak één pagina wordt bezocht door het aantal bezoekers en hoeveel procent daarvan op de mobiel wordt bekeken. De website maakt gebruik van diverse widgets: Google Maps, Facebook en e-mail.


Contactformulier

Wanneer een bericht stuurt via het contactformulier wordt uw e-mailadres en de datum opgeslagen in mijn Archief formulieren. Uw persoonsgegevens verdwijnen uit het systeem van Begeleidingspraktijk Top Talent als u daarom verzoekt. Voor het contactformulier wordt gebruik gemaakt van reCAPTCHA. Een service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevens-bescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Door het contactformulier in te vullen en gebruik te maken van reCAPTCHA ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Begeleidingspraktijk Top Talent maakt voor zover bekend geen gebruik van cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@begeleidingspraktijktoptalent.nl. Begeleidingspraktijk Top Talent zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het is tevens mogelijk een afspraak in te plannen met Mireille Witte van Begeleidingspraktijk Top Talent.

In het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Begeleidingspraktijk Top Talent al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

Beveiligen  

Begeleidingspraktijk Top Talent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Begeleidingspraktijk Top Talent (
www.begeleidingspraktijktoptalent.nl) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De apparaten van Begeleidingspraktijk Top Talent zijn beveiligd met een wachtwoord.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Begeleidingspraktijk Top Talent verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Begeleidingspraktijk Top Talent op via info@begeleidingspraktijktoptalent.nl.

Klachten
Begeleidingspraktijk Top Talent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Begeleidingspraktijk Top Talent is als volgt te bereiken:

 

Mireille Witte- de Klepper
info@begeleidingspraktijktoptalent.nl

0187-844986
Hoofdpoortplantsoen 17, 3252 CP Goedereede

www.begeleidingspraktijktoptalent.nl

https://www.facebook.com/begeleidingspraktijktoptalent/

 

Heeft uw nog eventuele vragen? Neem gerust contact op via de contactgegevens die hierboven vermeld staan.