Over

BEGELEIDINGSPRAKTIJK TOP TALENT geeft begeleiding gericht op de TALENTEN van jouw kind om zo zijn/haar eigen TOP te bereiken. 

 

Begeleidingspraktijk Top Talent biedt ondersteuning aan leerlingen die (extra) hulp nodig hebben om hun eigen top te bereiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een oplossingsgerichte benadering.  De Talenten en interesses van jouw kind staan centraal en er wordt onderzocht wat jouw kind nodig heeft om zijn/haar top te bereiken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen meer gemotiveerd en enthousiast raken, wanneer de begeleiding aansluit bij hun interesses. 


Begeleidingspraktijk Top Talent biedt één-op-één begeleiding aan, of begeleiding in kleine groepen. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht in een rustige omgeving. Jouw kind wordt stap voor stap begeleidt na
ar zijn/haar eigen top. Dit leidt vaak tot meer zelfvertrouwen. Meer zelfvertrouwen leidt er toe dat kinderen zich verder kunnen ontwikkelen en uitdagingen aan durven te gaan. 

Begeleidingspraktijk Top Talent helpt jouw kind om te groeien naar zijn/haar eigen top. Om de top en de daarbij behorende doelen te kunnen bereiken, worden onder andere spelletjes, concreet materiaal en werkbladen ingezet. 

Begeleidingspraktijk Top Talent bespreekt met ouders de voortgang van de begeleiding. Daarnaast wordt ook met toestemming van ouders contact opgenomen met de school. Door alle partijen aan hetzelfde doel te laten werken wordt jouw kind gestimuleerd om de Top te behalen. 

 

Mireille Witte (MSc/M SEN)

info@begeleidingspraktijktoptalent.nl

Studie

- Jacob van Liesveldt - Hellevoetsluis
- Psychologie,  Master Onderwijs en Ontwikkeling - Erasmus Universiteit Rotterdam
- Pabo - InHolland Rotterdam
- Master Special Educational Needs, Begeleiden - Seminarium van Orthopedagogiek Utrecht
- Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO)               
- JaMaRa rekencoach