Rekenen - JaMaRa

Herken je het volgende bij jouw kind?

- Heeft jouw kind moeite met het automatiseren van eenvoudige erbij- en/of erafsommen?

- Heeft jouw kind moeite met het onthouden van de splitsingen t/m 10?

- Spiegelt of draait jouw kind getallen om?

- Blijft jouw kind op zijn/haar vingers tellen tijdens het rekenen?

- Heeft jouw kind moeite met het herinneren van een opdracht?

- Komt jouw kind niet tot rekenen?

- Vind jouw kind rekenen niet (meer) leuk?

 

Dan is de rekenaanpak JaMaRa mogelijk iets voor jouw kind.

 

JaMaRa is een unieke rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Ook als er dyscalculie is vastgesteld. De methode is ontwikkeld door Will Missot en Fleur Giesen van het CNLS en Breincentrum (www.breincentrum.com).

 

Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij JaMaRa. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

-          Hoeveelheids- en getalbegrip

-          Getalstructuur

-          Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste bij JaMaRa aangepakt.

 

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

      -     Starten met warming-up oefeningen voor reflexen, lateralisatie en stressreductie zodat jouw   kind openstaat   om te leren.

-         Eén eenduidige rekenstrategie (de rijgmethode). JaMara is naast elke rekenmethode in te zetten.

-         Centraal staat het aanbrengen van een goede koppeling tussen het hoeveelheidsbegrip en getalbegrip. Dat     is de basis van het rekenen!

-          Inzicht in getalstructuur aanbrengen, waardoor het rekenen over het tiental geen probleem meer is.

-          Zo concreet en dicht mogelijk bij jouw kind. Starten met het eigen lijf, maar absoluut niet “tellen op de   vingers”. Van het tellen op de vingers af stappen: komen tot automatiseren.

-          Richtingsproblemen aanpakken door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.

-          Hoeveelheden niet alleen zien, niet alleen horen, maar echt met zijn/haar handen gaan voelen (tactiel) en   ervaren (bewegen)! Door de hoeveelheid te voelen gaat jouw kind er betekenis aan geven en het beter     begrijpen. Zo wordt het leervermogen vergroot!

-          Zo min mogelijk handelingen verrichten.

-          Zo min mogelijk talige rekenactiviteit.

-          Op de juiste wijze leren automatiseren door een juiste denkstrategie aan te leren.

-          Splitsingen leren automatiseren door het te voelen en te ervaren.

-          Van concreet materiaal naar mentaal niveau.

-          Bewegend het werkgeheugen trainen.


De eerste sessie zal een "onderzoekssessie"zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen  gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

-          Vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek.

-          Instaptoets om reken automatiseringsniveau te bepalen.

-          Bespreken uitkomsten.

-          Bespreken doelen.

-          Opstellen plan van aanpak.


JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of jouw kind toe is aan een volgende stap. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert JaMaRa jouw kind rekenen in groepen in plaats van te tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en  jouw kind door kan krijgen hoe één en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

  

JaMaRa leert als enige rekenmethodiek jouw kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt.


Heeft jouw kind problemen met rekenen? Neem vrijblijvend contact op via het e-mailadres:

info@begeleidingspraktijktoptalent.nl of via telefoonnummer: 0187-844986.Bovenkant formulier