Didactisch onderzoek

In een didactisch onderzoek worden de toetsresultaten van jouw kind vergeleken met  de toetsresultaten van leeftijdsgenoten. Zo wordt duidelijk of jouw kind op niveau functioneert of dat er sprake is van een achterstand of voorsprong. Met een didactisch onderzoek kan ook worden onderzocht welke vaardigheden wel of niet worden beheerst.

De toetsen kunnen worden afgenomen op de volgende vakgebieden: spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. Tijdens de afname van een didactisch onderzoek wordt ook gekeken naar de taakaanpak, werkhouding, concentratie en motivatie van jouw kind. De toetsresultaten en de observaties leiden tot een conclusie en adviezen.

  

Werkwijze

Het didactisch onderzoek bestaat uit een aantal vaste stappen:
- Kennismakingsgesprek
- Didactisch onderzoek
- Nabespreking.
 

Kennismakingsgesprek
In een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind wordt de hulpvraag vastgesteld. Tevens wordt in dit gesprek onder andere informatie verzameld over de huidige situatie op school/thuis, de toetsresultaten, de ontwikkeling van jouw kind en zijn/haar talenten. Na het kennismakingsgesprek wordt er een datum gepland voor het didactisch onderzoek. In overleg met ouder(s) wordt besloten of het onderzoek in één of twee delen wordt afgenomen. 

 

Didactisch onderzoek

De duur van het didactisch onderzoek kan verschillen per kind. Tijdens het onderzoek worden diverse toetsen afgenomen om het didactisch niveau van jouw kind vast te kunnen stellen. Tijdens de afname van het didactisch onderzoek wordt ook gekeken naar de werkhouding, concentratie, motivatie en taakaanpak van jouw kind. Na de (laatste) onderzoeksdag wordt met de ouder(s) een datum gepland voor de  nabespreking.

 

Nabespreking
Het rapport wordt binnen twee weken na de laatste onderzoeksdag opgesteld en besproken met de ouder(s). In het nagesprek worden de resultaten, conclusie en adviezen besproken.  

 

Tarieven

De kosten voor een didactisch onderzoek bedragen € 157,50.

 

Locatie
- In de praktijk te Goedereede

- Op de door jou gewenste locatie (€ 0,21 per kilometer+ reistijd).

 

Inschrijven
Wil je jouw kind inschrijven voor een didactisch onderzoek? Klik dan op de onderstaande knop: aanmelden.
Of neem contact op via het 
e-mailadres: info@begeleidingspraktijktoptalent.nl of via het telefoonnummer: 0187-844986.